Het werk: “Circle of life”. Where do you come from? - Kort samengevat het verhaal van de cyclus van het leven en de niet vanzelfsprekendheid van een “natuurlijke” verwekking of een soepel verloop.