Dutch flag nederland

Levering / Verzending

Levertijd

Wij zullen uw aankoop uiterlijk binnen 3 werkdagen verzenden. Zodra uw zending bij de pakketbezorgers is aangeboden ontvangt hierover een bericht in uw mailbox (check ook uw spam). Heeft u na 3 werkdagen nog geen bericht van ons ontvangen, mail ons en wij nemen contact met u op om te zoeken naar de oorzaak en het bieden van een oplossing.


Verzending 

Een bestelling wordt Verzekerd verzonden. Voor ontvangst van het pakket moet altijd getekend worden. Als u de eerste keer niet thuis bent zal het de volgende dag nogmaals worden aangeboden of af te halen zijn op een het dichtstbijzijnde pakket-depot. Het pakket blijft twee weken liggen op het afhaalpunt en wordt daarna aan ons retour gestuurd.

 

Herroepingsrecht

Het kan wel eens voorkomen dat u een aankoop retour wilt sturen. Wellicht omdat het kunstwerk toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor de retour zending van uw locatie naar  Antwan Hoedemakers Art zijn voor uw rekening. We raden u het werk aangetekend / verzekerd retour te zenden, zodat u bent verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de door u gekozen vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Antwan Hoedemakers Art geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via shop@antwanhoedemakers.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 na ontvangst retour van een onbeschadigd kunstwerk aan u retourneren.

Mocht het kunstwerk, lijst of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het bestelde product te beoordelen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het ontvangen pakket met kunstwerk dus met voorzichtigheid en zorg ervoor dat deze bij een retour goed beschermt wordt terug gestuurd. 


Contact
shop@antwanhoedemakers.nl


Europe flag taal

Delivery / Shipping

Delivery time

We will ship your purchase within 3 working days. As soon as your shipment has been offered to the parcel deliverers, you will receive a message about this in your mailbox (also check your spam). If you have not received a message from us after 3 working days, email us and we will contact you to find the cause and offer a solution.


Shipment

An order is shipped insured. You must always sign for receipt of the package. If you are not at home the first time, it will be offered again the next day or can be picked up at the nearest parcel depot. The package will remain at the collection point for two weeks and will then be returned to us.

 

Right of withdrawal

It may happen that you want to return a purchase. Perhaps because you do not like the work of art or perhaps there is another reason why you would not want the order. Whatever the reason, you have the right to cancel your purchase within 14 days of receipt without giving any reason.

After cancellation you have another 14 days to return your product. You will then be credited with the full order amount. The costs for the return shipment from your location to Antwan Hoedemakers Art are for your account. We recommend that you return the work by registered / insured post, so that you are insured against theft, loss or damage. For the exact rates, consult the website of the carrier you have chosen.

If you make use of your right of withdrawal, the product with all accessories supplied and - if reasonably possible - must be returned to Antwan Hoedemakers Art in its original condition and packaging. To exercise this right, please contact us at shop@antwanhoedemakers.nl We will then return the order amount due within 14 days of receipt of an undamaged work of art.

If the artwork, frame or packaging is damaged more than is necessary to assess the ordered product, we can pass on this depreciation of the product to you. So treat the received package with artwork with care and make sure that it is properly protected when it is returned.


Contact
shop@antwanhoedemakers.nl

 

 

Veilig betalen / Safe payment

Lid van beroepsvereniging van beeldende kunstenaars Nederland • Member of the professional association of visual artists, the Netherlands  

NL- Copyright © 1970-2021 Antwan Hoedemakers ArtAlle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze kunstwerken mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Antwan Hoedemakers Art, behalve in het geval van korte citaten, recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door de auteursrechtwetgeving. Voor toestemmingsverzoeken mail naar shop@antwanhoedemakers.nl

INT- Copyright © 1970-2021 Antwan Hoedemakers ArtAll rights reserved. No part of these works of art may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of Antwan Hoedemakers Art, except in the case of short quotes, reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, mail to shop@antwanhoedemakers.nl