fART for sale

Het idee achter "fART for sale" kan je zien als een provocerende uitspraak. Met deze titel wil ik de discussie voeden over wat als kunst kan worden gezien en wat niet. Het beoordelen van kunstwerken blijft mijns inziens namelijk een persoonlijk en subjectief proces dat is gebaseerd op verschillende interpretaties en opinies. Persoonlijk maak ik een afweging in grofweg 3 categoriën: kunst, kunstig en decoratie. Waarbij ik wel moet bekennen dat de grens hiertussen soms erg vaag is of overlapt. 

Om te bepalen wanneer iets kunst, kunstig of decoratie is gebruik ik meerdere criteria die ik hieronder wat uitgebreider heb omschreven. Ondanks die creteria vindt ik het beoordelen van kunst nog steeds een complex proces, juist omdat het het afhangt van (zoveel) verschillende factoren.

Kunst

De intentie van de maker en de context waarin het werk wordt gemaakt vindt ik allereerst van belang. Het werk moet mijn inziens een diepere betekenis hebben. Het moet meer hebben dan het doel van (alleen) visuele aantrekkingskracht. De toegevoegde waarde kan zijn, uitdagend, controversieel, baanbrekend of belangrijke kwesties zoals politiek, sociale rechtvaardigheid of persoonlijke emoties aankaarten. Daarnaast kijk ik bij het beoordelen of ik iets kunst vindt naar originaliteit, technische vaardigheid en esthetiek.

Kunstig

Kunstig werk daarentegen vindt ik vaak neigen naar decoratief. Het heeft voornamelijk een esthetisch doel. Het is wel vaak fraai vormgegeven, zorgvuldig uitgevoerd en kan een zekere mate van originaliteit en creativiteit bevatten, maar mist doorgaans de diepgang en betekenis zoals ik bij kunst heb omschreven. Een herhaling van een “stijltjes”, het werken vanuit de vorm als basis, zonder daar ontwikkeling, onderzoek of variatie in te zien valt voor mij persoonlijk ook al snel in de categorie kunstig.

Decoratief

Decoratie is mijn inziens een vorm van verbeelden die een (buiten)ruimte of voorwerp verfraaid. Het kan esthetisch heel aantrekkelijk zijn. Het laat iets zien, maar mist de potentie en intentie van de maker om mensen aan het denken te zetten. Het is gemaakt vanuit de vorm, er ontbreekt eigenheid en originaliteit. Ook (slechte) copiën, replica’s van kunst of kunstig vallen voor mij persoonlijk onder de noemer decoratie.


Wat ik er zelf ook van vind, het blijft een “waarde" oordeel en zoals gezegd altijd afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en interpretaties. Er bestaat geen wetmatigheid, al doen de zogenaamde “kenners” anders vermoeden. Laat je informeren, inspireren om te leren kijken, maar laat jezelf niets opleggen. Het beoordelen van kunst is dus complexer dan je in eerste instantie zou denken en leid dus altijd tot verschillende meningen over wat als kunst, kunstig of decoratie kan worden gezien. Een plat oordeel als goed, slecht, mooi of lelijk bestaat dus gewoonweg niet. Probeer voor jezelf te bedenken en omschrijven waarom je iets goed, slecht, mooi of lelijk vindt. Ik weet zeker dat dit je een verrijking opleverd voor je manier van kijken en denken.

Alles draait om de “eigen” perceptie.