Er is altijd hoop

Thematische wandpanelen in opdracht van: stichting De Avontuurlijke klim. Met ondersteuning van stichting: Kings of Colors. Beeldmateriaal: De MediamannenCaboom fotografie en Anna Hoedemakers

 

Mural: Kathedrale Sint-Jan Baseliek, 's-hertogenbosch, kunstenaar: Antwan Hoedemakers

Het verhaal achter de verbeelding

Centraal:

Het alziend oog

Het alziend oog ziet al onze daden, zowel de goede als de kwade. Het oog vraagt ons om na te denken over de gevolgen van ons gedrag en vraagt ons om te werken aan een leven dat is gebaseerd op rechtvaardigheid, medeleven en waarheid. Uiteindelijk zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes en de gevolgen hiervan. Achter het oog bevindt zich de boom des levens, rechts staat hij in volle bloei, links wordt hij verschroeid door een niets ontziende brand.


Links van het midden:

De sterveling

Hoewel het verlies van een dierbare pijnlijk is, kunnen herinneringen een bron van troost en kracht zijn. Een overleden iemand leeft voort in onze genen, gedachten, gevoelens en ervaringen. Ze leven voort in het doorvertellen van verhalen en in het doorgeven de lessen die ze ons leerden.

 

Rechts van het midden:

De multiculturele samenleving

In een multiculturele samenleving, waar mensen met verschillende achtergronden, tradities en overtuigingen samensmelten. Een samenleving die respect heeft voor elkaars cultuur, religie, normen en waarden. Dit uitgangspunt is dé manier om een vreedzame wereld of maatschappij te ontwikkelen. Door openheid en acceptatie kunnen we bruggen bouwen, stereotypes doorbreken en onze samenleving versterken. Een samenleving gebaseerd op inclusie waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar identiteit te omarmen.

Rechter kolom:

Moeder Maria

Moeder Maria koestert het kind in haar armen. Haar liefdevolle omhelzing staat voor warmte en bescherming. Ze omhult het kind met onvoorwaardelijke genegenheid, een symbool van hoop en geborgenheid naar de hele wereld.

 

Linker kolom:

Godin van de oorlog

In contrast met de koesterende Moeder Maria, staat de godin van oorlog. Zij koestert haar raket. Met een onthoofd lichaam omarmt ze met een krachtige greep het wapen van vernietiging. Haar omhelzing symboliseert juist geen liefde, maar wel een van continue dreiging tot geweld. Het beeld roept op tot reflectie over de duistere kanten van onze menselijke aard, waarin conflicten en vernietiging vaak een tragische rol spelen.

 

Linker kolom buitenzijde:

Het monster en de vredesduif

Ondanks dat het monster de vredesduif te pakken heeft moeten we hoop blijven houden. In de schaduw van tegenspoed moeten we onze vastberadenheid versterken en onze inzet verdubbelen om vrede en harmonie te bereiken. Het verlies van de vredesduif drukt ons op het feit dat de weg naar vrede bezaaid ligt met ellende en obstakels. Maar zelfs oog in oog met het monster moeten we ons niet laten ontmoedigen en net zo lang doorzetten tot de vrede weer zal wederkeren.

 

Rechter kolom geheel rechts:

Nieuw leven

Een moeder vogel met haar jongen die symbool staat voor het opvoeden van nieuw leven. Een nieuw leven start zonder vooroordelen en bied volop hoop en mogelijkheden. De jonge vogels vertegenwoordigen de belofte van een nieuw begin. Een voortdurende kans op vernieuwing en verbetering van het leven om ons heen.

 

Achterwand geheel links:

Er is altijd hoop

Zelfs als de hoop in onze hand explodeert, mogen we haar niet kwijtraken. Juist als alle hoopt verloren lijkt moeten we vooruit blijven kijken. Door de stukken bij elkaar te rapen, onze wonden te laten helen en door de negatieve ervaring(en) een plaats te geven, herstellen we het vertrouwen en de kracht om hernieuwde hoop langer vast te houden. 

 

linker kolom achterzijde:

No more!

Het wordt hoog tijd dat we stoppen met het accepteren van leiders die ons de dood injagen. We moeten onze stem verheffen en opstaan tegen onrechtvaardigheid, geweld en onderdrukking. We mogen niet langer passief toekijken terwijl onze levens worden verspild aan de grillen van machtswellustige individuen. Laten we streven naar verantwoordelijk leiderschap, waarbij het welzijn en de veiligheid van mensen voorop staat. Samen kunnen we de krachten bundelen om te werken aan een wereld waarin het leven wordt beschermd en gekoesterd.