“May my work fertilize your brain to generate new imaginations.”

Antwan Hoedemakers


picture of Antwan Hoedemakers , 4 years of age

Op de wereld gekomen in de Albertkuipstraat op 5 juni 1970 te 's-Hertogenbosch, Nederland. Opgegroeid in de Rembrandstraat in de thuisstad van Jheronimus Bosch. Noem het toeval, maar deze namen hebben mijn interesse voor de schone kunsten al vroeg aangewakkerd. Volgens de verhalen van mijn ouders uitte zich dit al op jonge leeftijd. Mijn eerste kunstwerken maakte ik blijkbaar graag met de inhoud van mijn luiers. Onwel riekende "kunstwerken" aan de binnenkant van mijn wieg. Ja, de behoefte om mezelf beeldend te uiten zat er dus al vroeg in. Maar werd destijds op die manier nog niet echt gewaardeerd. Enigszins begrijpelijk, maar dat weerhield me er niet van om mezelf artistiek te blijven ontwikkelen. Deze website is een plaats om mijn uitingen aan de wereld te laten zien en aan te bieden. Ik hoop dat je er van geniet en er door geïnspireerd zult raken.

Met vriendelijke groet, Antwan Hoedemakers

Antwan Hoedemakers Age 50
Came into the world at the Albertkuip street on June 5, 1970 in 's-Hertogenbosch (also known as Den Bosch) in the Netherlands. Proud citizen of the hometown of Jheronimus Bosch, where I still live and work. I grew up in the Rembrand street, call it coincidence but for sure it has fueled the connection and inspiration for the fine arts. According to the stories of my parents, this was expressed at early age. Apparently I liked to make my first works of art with the content of my diapers. Smelly "works of art" on the inside of my crib. Yes, the need to express myself came early on, but was not really appreciated in that way. Somewhat understandable, but that didn't stop me from continuing to develop myself artistically. This website is a place to show and offer my work to the world. I hope you enjoy it and get inspired.

Kind regards Antwan, Hoedemakers

 


Waarom

Met jarenlange ervaring als art-director op het gebied van visuele communicatie heb ik bijgedragen aan talloze projecten die klanten hebben geholpen zich te profileren en hun doelen te bereiken. Maar naast dit werkzame bestaan is er ook een andere ik. De diepere behoefte om mezelf autonoom te kunnen uitdrukken. Vervaardigen wat in me opkomt. Het creëren van werk dat niet gebonden is aan enig kader.

Hoe

Door open te staan voor signalen, en om me heen te kijken is er altijd inspiratie. Goede dingen, negatieve dingen, er is altijd wel iets. Ik verwerk het op een manier die het beste op dat moment bij me past. De kunstzinnige uiting ontstaat vanzelf en wat het wordt maakt op voorhand niet uit. Het gaat om het verwerken en uiten van ervaring en emotie, het vastleggen en onthullen, om anderen te inspireren of enthousiasmeren.

Wat

Mijn portfolio varieert van schilderijen, sculpturen tot illustraties. Soms een gedicht of grafisch ontwerp. Het is een verzameling van werk wat ik in de afgelopen decennia tot aan nu heb vervaardigd. Door intensief met mijn autonome kant bezig te zijn ontstaat er regelmatig nieuw werk. Ik probeer dit zo up to date mogelijk te houden en aan te vullen zodat er een zo compleet mogelijk overzicht ontstaat.


Why

With years of experience as an art director in the field of visual communication, I have contributed to numerous projects that have helped clients profile themselves and achieve their goals. But in addition to this active existence, there is also another I. The deeper need to be able to express myself autonomously. Create whatever comes to mind. Creating work that is not bound by any framework.

How

By being open to signals and looking around, there is always inspiration. Good things, negative things, there is always something. I process it in a way that suits me best at the time. The artistic expression arises by itself and what it becomes does not matter in advance. It is about processing and expressing experience and emotion, capturing and revealing, to inspire or enthuse others.

What

My portfolio varies from paintings, sculptures to illustrations. Sometimes a poem or graphic design. It is a collection of work that I have produced up to now in the past decades. By working more intensively with my autonomous side, new work is regularly created. I try to keep this website up to date as possible so that an overview is complete as possible.Member of the professional association of visual artists, the Netherlands • Lid van beroepsvereniging van beeldende kunstenaars Nederland